Sygehus Lillebælt  -  ØNH & Høreklinik, VS  -  2 Kerneydelser  -  Lægernes Procedurebog  -  .00 7 Collum

Logo InfoØNH & Høreklinik, VS
Emne:
ØNH & Høreklinik, VS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Forstørret Lymfeknude på Halsen - ØNH

Niveau:
Instruks
Godkendt af:
Jens Helweg-Larsen
 
25.01.2017
Dokumentbrugere:
SLB/Vej/ønh/Læge
Læseadgang:
Alle, Ekstern
Forfatter:
Jens Helweg-Larsen
Dokumentansvarlig:
SLB/Vej/ønh/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
333992 / 7.3.1
Version:
1.4
 Vis i Word
      
1) Formål
1.1) Anvendelsesområde
2) Fremgangsmåde
3) Dokumentation
4) Referencer og litteratur
 
1) Formål
Vejledning til udredning af forstørrede lymfeknuder på Øre-, Næse-, og -Halsafdelingen, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt
 
1.1) Anvendelsesområde

Forundersøgelser i Øre-, Næse- og -Halskirurgisk ambulatorium, Vejle sygehus, Sygehus Lillebælt.


 
2) Fremgangsmåde

 

Klinisk diagnostik:

 

a)  Anamnese: Tidshorisont, sammenhæng med anden sygdom, rejseanamnese, eksposition for dyr, B-symptomer samt tobaks- og alkoholforbrug. Stigende alder øger risikoen for malignitet.

    

Faresignaler for malignitet ud fra anamnese og klinik:

 

b) Fuld øre-, næse- og halsundersøgelse, inkl. fiber-rhino-laryngoskopi.

                

Drænageområder for halsens lymfeknuder:

Forstørrede lymfeknuder supraklavikulært og bagved m. sternocleidomastoideus har højere malignitetsrisiko end lymfeknuder placeret andre steder på halsen.

 

c)    UL-skanning af halsen efter DAHANCA regionsfordeling

 

 

 

 

Figur 1

Oversigt over halsens lymfeknuderegioner (DAHANCA - Nationale retningslinjer vedrørende: Karcinommetastase på halsen fra ukendt primær tumor - udredning, behandling og efterkontrol)

 

Faresignaler for malignitet ud fra ultralydsskanning af halsen:

 

FNA fra lymfeknude ved mistanke om malignitet (evt. UL-vejledt). Obs FNA kan aldrig udelukke malignitet og er ofte ikke indiceret hos børn. Ved metastase til lymfeknude falder overlevelsen med 50 %.

    

d) Overvej behov for blodprøver:

Relativ hyppige sygdomme:

I BCC kan man vælge profilen ”Forstørret lymfeknude på hals”, der giver følgende analyser:

Hgb, L+D, CRP

Cytomegalovirus (CMV titre)

Mononucleose (Monospot og EBV titre)

Haresyge (Toxoplasmose titre)

 

Yderligere kan følgende prøver være aktuelle:

Harepest (Francisella Tularensis - AB)

Cat scratch disease (Bartonella Henselae som er en del af Bartonelle Ab gruppe analysen)

 

Sjældnere sygdomme:

AIDS (HIV titre)                                            OBS! Patient tilsagn

Syfilis (WR,  RPR, AF-G, AF-M)                        OBS! Patient tilsagn

TB (% titre)

Atypiske mycobakterier aka Fugle tuberkulose (% titre)

Kawasakis syndrome (% titre)      

Sarcoidose (S-peptidyldipeptidase A (=S-ACE) S-soluble IL-2 receptor (S-sIL-2R))

 

Meget sjældene sygdomme:

Trench Fever (Bartonella Quintana titre)

 

 

Klinisk vurdering:

 

Mistanke om metastase til lymfeknude - Primær tumor identificeret

Udredning efter behandlingsinstruks for hoved- og halskræftpakke. Altid informér sekretær ved transformation af ambulant patient til HOHC patient. Se selvstændig instruks.

 

Mistanke om hypertrofi af lymfeknude - Reaktiv-/infektiøs årsag

Individualiseret udredningsforløb.

 

Mistanke om lymfom

 

Hos børn mistænkes lymfeknudekræft på halsen i stedet for reaktivitet ved et eller flere af følgende uforklarede fund:

 

Ved positive fund konfereres pr. telefon med Pædiatrisk afdeling, Kolding sygehus, Sygehus Lillebælt omkring begrundet mistanke om malignitet og inklusion i pakkeforløbet for kræft hos børn.

 

I ambulatoriet bestilles:

 

Børn og voksne patienter med mistanke om lymfom bookes til:

 

Mistanke om metastase fra hoved- og halscancer - Ukendt primær tumor

Se særskilt instruks, men altid følgende udredning: FNA (evt. ultralydsvejledt), diagnostisk CT skanning af hoved/hals, thorax og abdomen og PET-CT skanning, som synkroniseres til diagnostisk CT skanning.

 

Beskriv N-stadiet fra TNM i journalen, T-stadiet er T0 jævnfør TNM Classification of Malignant Tumors.

                

Obs > 80 % af primærtumorerne stammer fra hoved- og halsområdet.

 

Patienten bookes til:

 


 
3) Dokumentation

Forfatter: Reservelæge, Jesper Roed Sørensen


 
4) Referencer og litteratur

 

Scott-Brown's Otorhinolaryngology: Head and Neck Surgery, 7th edition, volume 3, Edward Arnold (Publishers) Ltd. 2008, pp. 1777-1789.

 

Instruks: Odense Universitetshospital, Øre-, næse- og halskirurgi, Forstørret lymfeknude på halsen (Dok-ID: 62742) Set den 20. september, 2012.

 

Nationale retningslinjer vedrørende: Karcinommetastase på halsen fra ukendt primærtumor

https://www.dahanca.oncology.dk/Brows_Web_Guidelines

 

Pakkeforløb for kræft hos børn, Sundhedsstyrelsen,version 3.1, 01.09.2016

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb/~/media/546C7379704342A5AF69D709F3B8D211.ashx

 

Pakkeforløb for hoved- og halskræft, Sundhedsstyrelsen, version 3.2, 01.09.2016

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb/~/media/94B4013E3D2D445DAC2494EB1CA194CE.ashx

 

Lægehåndbogen - Sundhedsstyrelsen

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/blod/symptomer-og-tegn/lymfeknudesvulst/

Set. 20.09.13.