OUH  -  Pædiatri, OD  -  2. KERNEYDELSER  -  2.01 Almene forløb  -  2.01.10 PLEJE  -  2.01.10 AA Tværgående retningslinier  -  CVK

Logo InfoPædiatri, OD
Emne:
Pædiatri, OD
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

CVK - Observation, anvendelse og pleje af CVK

Niveau:
Retningslinje
Godkendt af:
Elise Dyrbye Hansen, Karin Ravnø, Karin Margrethe Hundevad, Margit Asmussen, Mette Normann Hansen, Mette Thurøe, Grete Kirketerp, Tove Wilhelmsen
11.07.2011
Dokumentbrugere:
OUH /Pædiatri/plejeper
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Mette Normann Hansen
Dokumentansvarlig:
OUH /OD/Pædiatri/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
84784 / 
Version:
1
Ny version under udarbejdelse    Vis i Word
      
1) Formål
1.1) Anvendelsesområde
2) Fremgangsmåde
2.1) Baggrund
2.2) Definitioner
2.3) Fremgangsmåde
3) Dokumentation
3.1) Dokumentation af aktivitet
3.2) Indikatorer
3.3) Udarbejdet af
4) Referencer og litteratur
5) Evidensbasering
 
1) Formål
At det anlagte CVK fungerer optimalt

·         At undgå komplikationer i forbindelse med et CVK

·         At undgå utilsigtede hændelser i forbindelse med et CVK

 

·         At patienten har få gener i forbindelse med et CVK

·         At patient og familie er informerede, og føler sig trygge og medinddraget i forbindelse med de forskellige procedurer og aktiviteter


 
1.1) Anvendelsesområde

Sygeplejersker på H. C. Andersen Børnehospital


 
2) Fremgangsmåde 
2.1) Baggrund
Ikke relevant
 
2.2) Definitioner

Et centralt venekateter, (CVK) er et blødt tyndt plasticrør, der lægges gennem huden, og ind i v. subclavia eller v. jugularis tæt ved hjertet.

 

Et CVK er hyppigst anlagt for at kunne give væske, særligt veneirriterende lægemidler, langvarig behandling, ernæring samt blodprodukter intravenøst.

Et CVK kan desuden anvendes til blodprøvetagning, med mindre der er ordineret særlige forholdsregler.

 

Et almindeligt CVK syes fast med et eller flere sting, som holder det på plads, og forhindrer det i at glide ud.

For at give CVK’et ekstra beskyttelse og for at undgå infektion, er det altid dækket af en forbinding.

 

Et tunneleret CVK har et ca 5cm forløb i subcutis inden det går ind i venen, og det er udstyret med en filtmuffe, som placeres i den subcutane tunnel.

Vævet vokser fast i filtmuffen, og forhindrer CVK`et i at glide ud. Fjernelse af et tunneleret CVK foregår under bedøvelse ved et mindre kirurgisk indgreb

 

En injektionskapsel / Port à cath. er et indopereret centralt venekateter med en membran. Dækkes af steril forbinding 1 døgn efter anlæggelsen.

 

Patient defineres som barnet og den unge.

Familie defineres som patientens nærmeste netværkspersoner.


 
2.3) Fremgangsmåde

Fremgannsmåde indeholder :

 

 1. Generel sygepleje i forbindelse med alle procedurer og aktiviteter
 2. Skiftnng af forbinding over et anlagt CVK
 3. Blodprøvetagning fra et CVK
 4. Til- og frakobling af infusionsslange
 5. Anlæggelse af nål i en kapsel
 6. Fjernelse af en nål i en kapsel
 7. Infektion ved et CVK
 8. Andre komplikationer
 9. Afslutning på procedurer

 

 

1. Generel sygepleje i forbindelse med alle procedurer og aktiviteter

Patient og familie informeres om det, der skal ske samt om baggrunden

 

Samarbejdet med patient og familie aftales

 

Hvis der er brug for smertedækning, kan der f.eks. bruges Saccarose til små børn eller forskellige mestringsstrategier til større børn

 

Når det er angivet i en CVK- instruks, gældende for H. C. Andersen Børnehospital, at patienten skal ligge ned, er det for at skærpe sikkerheden, og for at mindske risikoen for en luftemboli

 

Vær evt. 2 personer i forbindelse med de forskellige procedurer af hensyn til sikkerhed og læring

 

Omhyggelig hånddesinfektion skal udføres før og efter forbindsskiftning, før og efter al kontakt med kateter og før og efter håndtering af infusionsvæsker, infusionssæt og tilkoblinger, og før klargøring af utensilier.

Det forudsættes, at hænderne er rene før hånddesinfektion med håndsprit 70 – 85 %

 

Desuden anvendes sterile engangshandsker ved forbindsskiftning og andre procedurer, hvor der er direkte kontakt til CVK - indstiksstedet

 

Brug af usterile handsker er et personligt værnemiddel.

 

Generelle forholdsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig observation og vurdering af CVK

Indstiksstedet observeres ved direkte observation eller udvendig palpation for begyndende komplikationer:

 

Kateteret inspiceres for:

 

Fiksering af CVK inspiceres med henblik på korrekt placering og minimale gener for patienten.

Undgå at manipulere med kateteret og skub det ikke længere ind, hvis det er gledet lidt ud

 

 

2. Skiftning af forbinding over et anlagt CVK

 

Utensilier gøres klar

Rullebord eller bord til utensilier sprittes af med Hospitalssprit 70 %

 

 

Procedure

       Tag usterile handsker på

 

 • Fjern forsigtigt den gamle forbinding. Brug evt. Klorhexidinsprit 0, 5 % til at løsne forbindingen

       Forbindingen smides ud sammen med de brugte handsker

 

 • Sterile handsker tages på

 

 • Afvask huden omkring kateteret med sterile kompressorer og Klorhexidinsprit 0, 5 %. - Brug evt. pincet 

      Start indefra og udefter

      Ved koagler eller skorper afvaskes med NaCl 0, 9 %.

        Der afsluttes altid med Klorhexidinsprit 0, 5 %

 

 • Kateterslangen vaskes af med Klorhexidinsprit 0, 5 %.

       Undgå at kateterslangen glider ud

 

       Huden skal lufttørre før ny forbinding lægges på

 

 • Steril, vandafvisende evt. en hydrokolloid, evt. en transparent forbinding sættes på

       Vingerne skal være dækket, for at undgå træk i kateteret

       Anvend evt. en lille steril 5 x 5 cm kompressor over suturerne for at undgå, at de   

       hænger i

 

      Undlad at lægge en kompressor over indsstiksstedet, hvis forbindingen er transparent

      og giver mulighed for at observere dette.

 

Afslutning

Dropslangen fikseres evt. og da uden træk på suturerne og mest behageligt for patienten.

Hvis CVK- kateteret er afkoblet er det ligeledes vigtigt, at kateterslangen fikseres mest behageligt for patienten – og uden træk, eller risiko for træk ved f.eks.:

·         At rulle slangen sammen og derefter tildække og fiksere med plaster

·         At lægge en meche / sovepose omkring slangen, fikseret med micropore

 

3. Blodprøvetagning fra et CVK

 

Utensilier gøres klar

Rullebord eller bord til utensilier sprittes af med Hospitalssprit 70 %

 • Udfyldte blodprøvesedler
 • Mærket blodprøveglas. Volumen afhæng af barnets størrelse
  Blodprøveglas mærkes af laborant på afsnit H5
 • Spildglas
  Spilglas benyttes ikke på afsnit H5 - her benyttes 2ml sprøjte til at trække blod ud med
 • Steril Vacuette
 • Mecher vædet med Hospitalssprit 70 %: 5 stk. 5 x 5 cm / Alkoholswab 70 %
 • 1 steril forbinding med absorberende barriere ca. 10 x 10 cm 
  Benyttes ikke på afsnit H5
   
 • Sprøjte med 5-10 ml NaCl 0,9 %  
  Afsnit H5 benytter 1-2 ml NaCl 0.9% 
 • Sprøjte med Heparin, ifølge IV - mappen, hvis kateteret ikke er i brug
  Der benyttes ikke Heparin på afsnit H5
 • Steril prop
 • Evt. ”sovepose” / meche
 • Usterile handsker (Reference nr.7)
 • Affaldspose.

 

Procedure

 • Blodprøver udtaget via kateteret skal begrænses, da risikoen for infektion øges
 • Prøvetagningsporten desinficeres med Ethanol 70-85% v/v x 2, skal tøre mellem afspritningerne og før blodprøvetagningen
 • Fyld spidsglasset
  Afsnit H5: Træk 2 ml blod ud, der vendes - for ikke at blodet koagulerer mens blodprøven trækkes - og gives igen når blodprøven er taget
 • Fyld blodprøveglasset afhængig af barnets størrelse
  Afsnit H5: Laboranten oplyser om, hvormeget blod der skal bruges
 • Kateteret skylles med sterilt isotonisk NaCl 0.9% efter blodprøvetagningen og evt Heparin
 • Prøvetagningsporten desinferes med Ethanol 70-85% v/v inden en ny steril tilkobling sættes på
 • Der må ikke udtages blodprøve gennem konnektor med desinficerbar membran.

 

4. Til og fra kobling af infusionsslange

 

Utensilier gøres klar

Rullebord eller bord til utensilier sprittes af med Hospitalssprit 70 %

 • 1 steril absorberende forbinding med barriere, ca. 10 x 10 cm. 
 • 1 steril meche 5 x 5 cm vædet med Hospitalssprit 70 %
 • Klargjort infusionsvæske og fyldt infusionssæt med 3 – vejshane, hvis der skal tages blodprøver eller Heparin i sprøjte ifølge gældende instruks samt steril prop og evt. sovepose
 • 5 ml sprøjte med NaCl 0, 9 % til gennemskylning
  Afsnit H5 benytter 1-2 ml NaCl 0.9% 
 • Usterile handsker(Reference nr.8)
 • Affaldspose

 

Proceduren udføres i overensstemmelse med de generelle forholdsregler

 

5. Anlæggelse af nål i en injektionskapsel

 

Utensilier gøres klar

Rullebord eller bord til utensilier sprittes af med Hospitalssprit 70 %

 • Sterilt skiftesæt
 • Sterile handsker
 • Klorhexidinsprit 0, 5 %
 • Steril sprøjte fyldt med 5 ml NaCl 0, 9 %  
 • Gripper i rigtig længde afhængig af det enkelte barn
 • Evt. infusionsvæske eller Heparin – ifølge IV - mappen
 • Sterilt plaster
 • Affaldspose.

 

Anlæggelse af nål

Desinficer hænder med Håndsprit 70–85 %

 

Det sterile skiftesæt pakkes ud

 

Klorhexidinsprit 0, 5 % hældes over de sterile kompressorer til afvaskning af huden

 

Gripper og NaCl -sprøjte pakkes sterilt ud

 

Palper injektionskapslen og lokaliser membranens centrum

 

 

Sterile handsker tages på

 

NaCl - sprøjten og gripperslangen samles, og gripperslangen fyldes med NaCl. Herefter afklemmes slangen

 

Desinficer huden over injektionskapslen med Klorhexidinsprit 0, 5 % 2 gange.

Vent til spritten er fordampet mellem hver gang

 

Venstre hånds tommel, pege – og langfinger holdes om injektionskapslen. Med højre hånd perforeres hud og centrum af membranen med gripperen, der er påsat sprøjten med NaCl 0, 9 %

 

Gripperen føres i bund, så spidsen af nålen støder mod kapslens bund.

Åben for afklemningen

 

Herefter trækkes tilbage i sprøjten, så der kommer blod i slangen, og det derved sikres, at nålen ligger rigtigt

 

Injektionskapslen skylles med lidt NaCl 0, 9 %

 

OBS! Hvis anlæggelsen af nål i injektionskapslen skal ske på en patient, der er kommet ind med – eller som har feber, kontaktes lægen før anlæggelse og gennemskylning med NaCl.

Feberen kan evt. skyldes bakterievækst i kapslen, hvorved infektionsrisikoen ved brug og gennemskylning øges.

Lægen vurderer risikoen og ordinerer evt. forholdsregler.

 

Slangen afklemmes igen

 

Den lille klemme på nålen tages af, og der påsættes sterilt plaster over nålen

 

6. Fjernelse af nål i en injektionskapsel

 

Utensilier gøres klar

 • 5 - 10 ml sprøjte med NaCl 0, 9 %
 • Sprøjte med Heparin ifølge IV- mappen
 • Mecher vædet med Hospitalssprit 70 %: 5 stk. 5 x 5 cm
 • Steril, absorberende forbinding med barriere ca. 10 x 10cm Til evt. brug, se side 2 ø
 • Sterilt kompres, evt. forbinding
 • Usterile handsker (Reference nr.7)
 • Kanylebox
 • Affaldspose.

 

Fjernelse af nål – og heparinisering

Desinficer hænder med håndsprit 70 – 85 %

 

Tag usterile handsker på

 

Tjek at slangen er klemt af, for at undgå luftemboli

 

Undlad at lægge gripperstudsen fra dig under proceduren.

Hvis det er uundgåeligt, lægges den sterile barriere under studsen.

 

Tag prop / infusionsslange af

 

Desinficer kateterstudsen med en meche vædet med hospitalssprit 70 % en gang

Sæt sprøjten med NaCl 0,9 % på

Åben afklemningen og sprøjt gripperslangen igennem med NaCl 0,9 %

Slangen afklemmes igen

Desinficer kateterstudsen med en meche vædet med hospitalssprit 70 % en gang

 

Sæt sprøjten med Heparin på

Åben afklemningen

Installer Heparin i kapslen

Slangen afklemmes herefter

 

Nålen fjernes med højre hånd, mens der holdes imod med venstre hånd omkring kapslen. Brug en steril kompres til at absorbere evt. blødning.

Sæt evt. forbinding på for at beskytte tøjet.

 

 

7. Infektion ved et CVK

 

Infektionstegn: Rødme, hævelse, ømhed, pus og evt. feber.

 

Hygiejneorganisationen anbefaler, at katetreret fjernes ved infektionstegn.

 

I særlige situationer kan der være lægefaglige begrundelser for at bibiholde det

 

 

Procedure og aktiviteter

 

Ved infektionstegn

Mål patientens temperatur

Observer patientens almentilstand

Kontakt læge.

 

Utensilier til venyler og podning

Rullebord eller bord til utensilier sprittes af med Hospitalssprit 70 %

 • Usterile handsker (Reference Nr. 8)
 • Sterile handsker
 • 5 mecher vædet med Hospitalssprit 70 %
 • Skiftesæt med 5 x 5 cm mecher, pincet og afdækningsstykke
 • Steril Vacuette
 • 2 venyleglas
 • Klorhexidin 0, 5 % til desinfektion
 • Kulpodepind
 • Stuarts medium
 • NaCl. 0, 9 %, en 5 ml sprøjte og kanyle
  Afsnit H5 benytter 1-2 ml NaCl 0.9% 
 • Heparin, hvis kateteret skal afkobles. Se IV- Mappen
  Afsnit H5: Fyldes 1/dgl med NaCL 0.9%
 • Steril, tætsluttende forbinding
 • Affaldspose.

 

 

Utensilier til fjernelse af glat CVK

 • Steril saks
 • Sterilt spidsglas suturkniv

 

Procedure

 

Prøvetagning og fjernelse af kateter

Desinficer hænder med håndsprit 70 – 85 %

 

Tag usterile handsker på

 

Vær sikker på at on / off knappen er lukket

 

Desinficer kateterstudsen med meche vædet med Hospitalssprit 70 % udvendigt x 2 før blodprøvetagning til dyrkning

 

Vacuetten sættes på

On / off knappen åbnes

Blod til dyrkning udtages fra kateteret

On / off knappen lukkes

 

Fjern forbindingen

 

Tag de usterile handsker af

 

Tag sterile handsker på

 

Podning fra indstiksstedet efter ordination.

Podningen bør foretages efter optørring af pus / sekret.

Der podes med kulpinde, som anbringes i Stuarts medium

 

Desinficer huden èn gang med Klorhexidinsprit 0, 5 %

Evt. suturer fjernes

Fjern kateteret og afklip kateterspidsen (ca. 5 cm) med steril saks.

Anbringes i et sterilt spidsglas

 

Det ydre og det formodede indre indstikssted komprimeres 5 min over en steril kompressor, indtil der ikke er blødningstegn. Hvis der herefter er blødning fra indstiksstedet, skal der komprimeres yderligere 10 min

 

Indstiksstedet dækkes herefter med en steril forbinding

 

Infusionssæt og infusionsvæske skal kasseres

 

En bioanalytiker tager en perifer blodprøve

 

Spidsen, de to blodprøver til bloddyrkning og evt. podning sendes straks, evt. med rørpost til bakteriologisk undersøgelse med oplysning om prøvernes art samt tidspunkt for anlæggelse og fjernelse af kateteret

 

I særlige tilfælde kander ordineres installation af H.CL ifølge gældende lægefaglig instruks, og kateteret bibeholdes

 

 

8. Andre komplikationer :

 

Ved blødning

Kontakt læge med henblik på vurdering af kateterets placering og evt. forholdsregler.

 

Ved løs eller manglende holdesutur

Kontakt læge med henblik på vurdering af, om der skal sættes ny sutur.

 

Ved delvis eller total kateterudglidning

Læg patienten ned

 

Undlad at manipulere med kateteret og skub det ikke ind, hvis det er gledet lidt ud

 

Observer evt. blødning

 

Komprimer det ydre og det formodede indre indstikssted 5 min. med den sterile forbinding, hvis det bløder.

Hvis det fortsat bløder herefter, komprimeres der yderligere i 10 min.

 

Tilkald evt. assistance.

Kontakt læge med henblik på vurdering.

 

Luft i kateteret

Der er en minimal risiko for, at der kommer luft i blodbanen.

Det kan kun forekomme ved ukorrekt sammenkobling eller løs prop.

 

Evt. symptomer:

Trykken for brystet, åndenød, hoste og bevidstløshed

 

Læg hurtigst muligt patienten ned på venstre side med hovedet drejet nedad. Efter en tid vil luften blive opslugt i kroppen, og patienten vil herefter som regel få det godt igen

 

Tilkald evt. assistance

Kontakt læge med henblik på vurdering.

 

Ved manglende funktion

Undersøg, om der er fri passage op gennem det udvendige system:

 • Klemmeskrue
 • on / off knappens / trevejshanens funktion
 • Knæk på slanger eller kateter

 

Få om muligt patienten til at ændre stilling, hoste eller trække vejret dybt

 

Undersøg kateterets funktion:

Kateterstudsen sprittes af med Hospitalssprit 70 %

En sprøjte med NaCl 0, 9 %, 1 – 5 ml, sættes på studsen

Der forsøges først at trække tilbage

Hvis dette ikke hjælper, kan der forsøgsvis sprøjtes 1 – 5 ml. NaCl 0, 9 %, ind i kateteret

Sikker efterfølgende funktionen ved at kunne trække blod tilbage med sprøjten.

 

Kontakt læge med henblik på vurdering, hvis CVK`et fortsat ikke fungerer.

Lægen kan evt. ordinere installation af Streptase i CVK`et eller tilkald af narkoselæge. CVK`et kan evt. ordineres skiftet over guide- Wire på AO, hvis der ikke er infektionstegn.

I særlige tilfælde kan der ordineres installation af H.Cl ifølge gældende lægefaglig instruks.

 

9. Afslutning på procedurer

 

Affald incl. handsker placeres i affaldsposen, som lukkes og bortskaffes

 

Desinficer hænder med håndsprit 70 – 85 %

 

Information og samarbejde evalueres sammen med patient og familie

 

Observationer, sygepleje og udført procedure dokumenteres

 

 


 
3) Dokumentation 
3.1) Dokumentation af aktivitet
Dokumenteres i Cosmic
 
3.2) Indikatorer
Ikke relevant
 
3.3) Udarbejdet af

Mette Normann Hansen og Mette Thurø


 
4) Referencer og litteratur

Instrukser udarbejdet af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital:

- Desinfektionsmidler, 19. 8 2004, revideret 16.08.2010

- Centralt venekateter CVK, juni 2006, revideret 16.08.2010

- Håndhygiejne, 2. 3 2006, revideret 16.08.2010

 

Statens Serum Institut:

Infektionshygiejne ved brug af katetre – intravaskulære, epidurale og peritoneale

Råd og anvisninger

1. udgave 1999

Side 37 – 40

Side 55 – 56

 

Statens Serum Institut

Desinfektion i Sundhedssektoren

Råd og anvisninger

7. reviderede udgave

Side 39 – 41

 

Dansk Standard

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren – Del 3: Krav til brug af intravaskulære katetre

1. udgave 2001

Side 11- 14

 

Konference med overlæge Gunnar Nielsen, H. C. Andersen Børnehospital, april 2006

 

Konference med overlæge Mogens Hejl, H. C. Andersen Børnehospital, juni 2006

 

Konference med jurist Finn Thaarup, maj 2007

 

Konference med hygiejnesygeplejerske Lise Andersen, august 2007

 

Konference med anæstesioverlæge Tom G. Hansen, august 2007

 

Mundtlig og skriftlig konference med Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen, januar - og 26. 2 2009.

 

Instruksen: CVK. Installation af HCl (saltsyre) i CVK, når CVK ønskes bibeholdt. Godkendt april 2010 
5) Evidensbasering