1   Ledelse
1   HR/Personale
2   Kvalitets- og risikostyring
3   Dokumentation- og datastyring
2   Kerneydelser
1   Henvisning
2   Visitation
4   Udredning og diagnosticering
5   Behandling
6   Rehabilitering
7   Udskrivelse
3   Støttefunktioner
1   Apparatur og teknik
2   Hygiejne
3   Patientinddragelse og -information
4   Beredskab
5   Hjertestop