1   Ledelse
1   HR/Personale
2   Kvalitet
3   Dokumentation
2   Kerneydelser
1   Henvisning
2   Visitation
4   Udredning og diagnosticering
5   Behandling
6   Rehabilitering
7   Genoptræning og udskrivelse
8   Behandlingsredskaber
3   Støttefunktioner
1   Apparatur
2   Hygiejne
3   Patientinddragelse og -information
4   Beredskab
5   Hjertestop