Sygehus Sønderjylland  -  Medicinsk SHS  -  2 Kerneydelser  -  2. 6 Onkologi  -  2. 6. 3 Sygepleje Onkologi

Logo InfoMedicinsk SHS
Emne:
Medicinsk SHS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Kvalme ved cytostatika-behandling

Niveau:
Retningslinje
Godkendt af:
Anette Brink
 
26.02.2016
Dokumentbrugere:
SHS Lunge-/Med
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Dorthe Thomsen
Dokumentansvarlig:
Medicinsk
DokumentID / Dokumentnr.
14150 / 
Version:
4
  Vis i Word
      
1) Formål
1.1) Anvendelsesområde
2) Fremgangsmåde
2.1) Kvalmeformer
2.2) Cytostatikas emetogne potentialer
2.3) "Rescue Medication"
2.4) Hvis patienten har kvalme, der ikke kan klares af standardpakke eller "rescue medication"
3) Udarbejdet af
  
1) 
Formål

At sikre, at patienter i cytostatikabehandling får en optimal kvalmestillende behandling.


 
1.1) 
Anvendelsesområde
Onkologisk Ambulatorium, Klinik for Lungesygdomme og Kræftsygdomme, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
 
2) 
Fremgangsmåde 
2.1) 
Kvalmeformer

I forbindelse med cytostatikabehandling optræder der flere former for kvalme:

 • Akut kvalme, som optræder i 1. døgn
 • Forsinket (delayed) kvalme som optræder fra dag 2 og frem til dag 4-7.
 • Forventningskvalme, som optræder inden behandlingens start

 

Disse former for kvalme behandles forskelligt.


 
2.2) 
Cytostatikas emetogne potentialer

De forskellige former for kemoterapi har forskellige emetogne potentialer og inddeles i høj, moderat og lav.

Man starter altid med den standardpakke, der passer til behandlingen.

Hvis der opstår kvalme ved lav emetogen kemo, opgraderes kvalmebehandlingen til moderat emetogen. Hvis der opstår kvalme ved moderat emetogen kemo, opgraderes kvalmebehandlingen til høj emetogen.

Det er vigtigt at evaluere den antimetiske behandling ved hvert fremmøde og evt. justere denne.

 

Antimetika administreres 1 time før kemoterapi for at opnå den bedste virkning. Patienten får medicinen med hjem til selvadministration.

 

Udfra emetogengrad er der følgende vejledning for udlevering af antimetika.

 

Emetogengrad

Fast kvalmestillende

PN-medicin

 

Høj Emetogen

EC

CEF

CAV

Cisplatin

 

 

 

 

 

 

Svær kvalme

Emend:

125 mg dag 1.

80 mg dag 2-3

Predisolon:

50 mg dag 1-3

Ondansetron:

8 mg x 2 dag 1

16 mg x 2 dag 1 ved vægt > 80 kg.

 

 

Prednisolon 100 mg dag 1 og 2

Prednisolon 50 mg dag 3 og 4

Prednisolon 25 mg dag 5

 

Patienten medgives:

 • Tbl. Emperal á 10 mg, 50 stk
 • sup. Zofran  á  16 mg, 1 stk

 

 • Tbl. Motilium á 10 mg. kan anvendes til patienter der ikke tåler /har gavn af Emperal.

 

Svær kvalme dag 4-5 suppleres med prednisolon

Moderat Emetogen

Oxaliplatin

Cyclophosfamid

Epirubicin

Adriamycin

Carboplatin

Højdosis MTX/

5FU

Orale stoffer:

Vinorelbine

Etoposid (VP16)

 

 

Svær kvalme

Ondansetron:

8 mg x 2 dag 1

16 mg x 2 dag 1 ved vægt > 80 kg.

Predisolon:

50 mg dag 1-3

 

 

 

 

 

 

 

Emend  som høj emetogen

Patienten medgives:

 • Tbl. Emperal  á 10 mg, 50 stk.

 

 • Tbl. Motilium á 10 mg. kan anvendes til patienter der ikke tåler /har gavn af Emperal.  

 

Svær kvalme suppleres med Emend

Svær kvalme dag 4-5 suppleres med prednisolon

 

 

Ved fortsat svær kvalme prednisolon som ved svær kvalme høj emetogen

 

Lav

Emetogen:

5-FU

Gemcitabin

Vinorelbine

Etoposid (VP16)

Topotecan

Vincristin

Caelyx

 

 

Taxol

Xeloda (oralt)

Topotecan (oralt)

 

 

 

Taxotere

 

 

 

alle:

Prednisolon  50 mg dag 1

 

 

 

 

 

% tbl. Prednisolon

 

 

 

 

Prednisolon 50 mg x 2 dag 0+1+2

 

Der medgives ikke rutinemæssigt PN-medicin.

 

Såfremt der hos den konkrete patient alligevel skønnes nødvendigt, kan der medgives: 

 • Tbl. Emperal  á 10 mg, 50 stk.

 

 • Tbl. Motilium á 10 mg. kan anvendes til patienter der ikke tåler /har gavn af Emperal. 

 

 

Forventningskvalme: Behandles med tablet Temesta 1 mg.


 
2.3) 
"Rescue Medication"

 

Tabletter/stikpiller, der gives med hjem som PN-medicin, og som kan tages, hvis der opstår kvalme, som ikke kan dækkes af den faste kvalmestillende medicin.

 • Til lav emetogen regime medgives ingenting (med mindre det skønnes nødvendigt).
 • Til moderat emetogen regime medgives en æske Emperal 10 mg, 50 stk
 • Til høj emetogen regime medgives en æske Emperal 10 mg, 50 stk, samt 1 stk. sup Zofran 16 mg.

 

Tbl Emperal a 10 mg, 50 stk. Dosis er 2 stk., max 4 gange daglig, gerne før et måltid.

Ved bivirkninger i form af uro i kroppen eller ekstrapyrimidale symptomer holdes pause, evt. skift til Motilium.

Behandling af Emperal bivirkninger er tbl. Akineton, 1 mg, max 2 gange daglig. Eller tbl. Temesta 1 mg pn.

 

Sup Zofran, 16 mg., der medgives 1 stk. til indføring i rectum, 1 gang daglig ved opkastning eller megen kvalme. Der kan eftersendes Stikpiller, hvis pt. har brug for flere.

 

Tbl. Motilium, a 10 mg, 30 stk. Dosis er 2 stk. max 3 gange daglig. Obs, at pt. ikke har hjerteproblemer.

Motilium findes også som sup. (Peridon) a 30 mg. Gives max gange 2 daglig. Medgives hvis pt. i forvejen får tbl. Motilium og har voldsom kvalme.

Ellers gives sup Zofran som nævnt ovenfor. 

Hvis pt. udvikler uro i kroppen eller ekstrapyrimidale symptomer af Emperal, kan man skifte til Motilium a 10 mg, 2 stk. max 3 gange daglig.


 
2.4) 
Hvis patienten har kvalme, der ikke kan klares af standardpakke eller "rescue medication"

 

Udarbejd en kvalme anamnese:

 • Spørg ind til kvalmens ætiologi.
 • Hvornår, hvordan, hvor meget, hvorfor.
 • Subjektive data, objektive data, psykologiske data, laboratoriedata (hypercalciæmi?), medicinske data. Hjernemetastaser?

 

Forventningskvalme:

Definition på dette er, at pt. får kvalme, blot af at tænke på/forestille sig kemoterapi. Kan også udløses af lyde, lugte, synsindtryk, stemninger mm.

Opstår som regel, fordi der har været kvalme og opkast i forbindelse med tidligere kemo.

 

FORSLAG 1: Tbl. Temesta a 1 mg, 1stk. aftenen før kemo, samt 1 stk. om morgenen på kemodagen. Obs! Pt. ikke må køre bil.

 

FORSLAG 2: Tbl. Xyprexa a 10 mg. Pt. skal tage 1 stk. til sovetid aftenen før kemo, samt 1 stk. om morgenen på kemodagen. Evt. 1 stk. om morgenen til og med dag 3, dvs. i alt 4 tabletter, hvis der er meget svær forventningskvalme. Obs! Pt. ikke må køre bil.

 

Akut kvalme:

Definition på dette er kvalme 0-24 timer efter kemobehandling, på trods af den fulgte retningslinje for antiemetika, samt anbefalet ”rescue medication”.

 

FORSLAG 1: Prednisolon øges til 100 mg dag 1-2, 50 mg dag 3-4 samt 25 mg dag 5

 

FORSLAG 2: Ondansetron på dag 1 skiftes ud med supp Zofran, 16 mg. Denne stikpille tages om morgenen og igen om aftenen med ca. 12 timer interval. Samme dosis til alle uanset vægt.

 

FORSLAG 3: Ondansetron på dag 1 skiftes ud med Aloxi. Prøv først med tbl. 500 mikrogram 1 time før kemo. Ellers iv. 250 mikrogram 30 min før kemo. Halveringstid er ca. 48 timer, så der gives kun denne ene dosis.

 

Pt. kan evt. rådes til at tage 2 stk. Emperal a 10 mg til sovetid på kemodagen. Dette som forebyggende, og for at komme igennem natten uden kvalme.

 

Sen kvalme:

Definition på dette er kvalme og opkastning fra 24 timer efter kemobehandling og op til 5 dage efter kemobehandling, på trods af den fulgte retningslinje for antiemetika.

Efter 5 dage må kvalme/opkast skyldes andre årsager end kemo!

 

FORSLAG 1: Supp Zofran a 16 mg forlænges til 1 stk. morgen dag 2-3

 

FORSLAG 2: Tbl. Prednisolon, 100 mg, dag 1-2,  50 mg dag 3-4, 25 mg dag 5-6

 

FORSLAG 3: Tbl. Aloxi a 500 mikrogram x 1 Dag 3 (og 5).

 

FORSLAG 4: Tbl Temesta a 1 mg pn i dagene efter kemo, max 1 stk x 2 daglig

 

FORSLAG 5: Tbl Xyprexa a 10 mg x 1 Dag 1-4

 

Forslagene kan evt. kombineres, dog vælges enten Ondansetron eller Aloxi & enten Emperal eller Motilium.

 

Generelt:

Nogle gange kan man ikke gøre noget ved kvalme og opkast og sygeplejerske og patient må acceptere dette!

 

Overvej andre årsager til kvalme:

 • For meget mavesyre kan også give kvalme/opkast. Spørg ind til det og giv evt. Pantoprazol
 • Obstipation kan give kvalme.Informér pt. om at holde gang i maven. Vejled patienten i brugen af laksantia.
 • Skæve blodprøver, f.eks hypercalciæmi.
 • Konstant kvalme kan skyldes hjernemetastaser.

 


 
3) 
Udarbejdet af

Dorte Thomsen og Lene Adrian. Rev. af Anna-Marie Løgstrup.

Lægefagligt godkendt af Lene Adrian.