Sygehus Lillebælt  -  Pædiatri, KS  -  1 KLINISKE RETNINGSLINIER/kerneydelser  -  Endokrinologi og stofskifte

Logo Info Pædiatri, KS
Emne:
Pædiatri, KS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Synachten stimulations test

Niveau:
Retningslinje
Godkendt af:
AVRA8V, DEN9MA
31.10.2011
Dokumentbrugere:
SLB/Kold/Pædiatri
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
AVRA8V
Dokumentansvarlig:
SLB/Kold/Pædiatri/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
16776 / 
Version:
2
    Vis i Word
1)  Formål
2)  Fremgangsmåde
3)  Dokumentation
4)  Referencer og litteratur
   
1) 
Formål
At teste hypothalamus-hypofyse-binyreaksen
 
2) 
Fremgangsmåde

Patientgruppe: Ptt. mistænkt for primær binyrebark insufficiens, sekundær binyrebark insufficiens, herunder panhypopituitarisme eller ikke-klassisk adrenogenitalt syndrom

 

Præparat
Synacthen = Tetracosactid hexaacetat.

Procedure

Undersøgelsen fortages amb. i P12 Grøn gruppe, idet der bookes en tid på en endokrin test-dag. Kan også efter aftale med laboratoriet foretages under indlæggelse, hvis pt. af anden årsag er indlagt.

 

Lægen som ordinerer undersøgelsen skal i journalen ordinere Synachten dosis. Hvis pt. formodes at veje under 7 kg, da må lægen fremskaffe oplysninger om den aktuelle vægt, evt. ved opringning til familien.


Faste er ikke nødvendig. Undersøgelsen kan foretages på alle tider af døgnet.

 

Laboranten etablerer i.v. adgang. Sygeplejersken giver den af lægen ordinerede Synachten.

    • Tid = 0 min: Der tages prøve til p-cortisol og p-ACTH.
      Der gives injektion Synacthen 250 µg i.v. (Børn under 7 kg gives 36 µg pr. kg.)
    • Tid = 30 min: Der tages prøve til p-cortisol
    • Tid = 60 min: Der tages prøve til p-cortisol.

Laboranten bestiller analyserne i LABKA.

 

Patienter, som er i behandling med binyrebarkhormon,ikke have indtaget denne medicin indenfor 12 timer før testen, dvs almindeligvis undlades morgendosis, indtil testen er udført.

Patienter, som er på hver 2. dags behandling med prednisolon, skal helst have testen foretaget på dagen uden tabletindtagelse for at fange den dag, steroidniveauet er lavest. Dog kan det også gøres samme døgn som prednisolon er taget, hvis blot medicinen ikke er taget indenfor 12 timer før.

 

Hos alle patienter, der får prednisolon (uanset dagen) skal prøven analyseres på LC-MS/MS* pga interferens med immunoassay analysen på Modular. Prednisolon krydsreagerer kraftigt i Modular analysen (>62%),

Patienter i hydrokortisonbehandling skal kun undgå at tage medicinen indenfor 12 timer før, dvs undlade at tage morgendosis på testdagen, og prøven kan analyseres med Modular som vanligt.

Analysen på LC-MS/MS foretages på klinisk biokemisk afdeling, Vejle sygehus, men analysen er mere tidskrævende, mere kostbar og svartiden forlænges til 1-2 uger. Klin. Biokemisk afd. i Vejle kontaktes for nærmere aftale i de konkrete tilfælde, hvor analyse på LC-MS/MS måtte være påkrævet.  


Tolkning
For at testresultatet betragtes som normalt, så skal P-cortisol på mindst ét tidspunkt under testen være over 550 nmol/l. Ved borderline resultat skal patienten konfereres mhp at tage sygehistorie mm i betragtning. Evt. gentages testen.

Undersøgelsen kan suppleres med måling af p-17-OH-Progesteron (Klinisk Fysiologisk afd., Glostrup sygehus) til tiden 0, 30 og 60 minutter, ved mistanke om late-onset adrenogenitalt syndrom. Referenceværdier for 17-OH Progesteron kommer sammen med svaret fra laboratoriet i Glostrup.
Bivirkninger
Meget sjældent og typisk kortvarig: Flushing, sultfornemmelse, evt. kvalme, udslet.

 

* Liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry

 


 
3) 
Dokumentation

Udarbejdet: maj 2009

Udarbejdet af: Overlæge Carsten Pedersen

Revideret dato: Oktober 2011

Revideret af:

Overlæge Carsten

Pedersen

Revideres: Oktober 2014

 

Gennemgået og fagligt godkendt af: overlæge Carsten Pedersen

 


 
4) 
Referencer og litteratur

Ranke MB. Diagnostics of endocrine function in children and adolescents , Heidelberg 3rd edition 2003

 

Klinisk retningslinje fra Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet, 2004:

http://www.rh-vejledninger.dk/