Sygehus Lillebælt  -  Pædiatri, KS  -  1 KLINISKE RETNINGSLINIER/kerneydelser  -  Endokrinologi og stofskifte

Logo InfoPædiatri, KS
Emne:
Pædiatri, KS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Synachten stimulations test

Niveau:
Retningslinje
Godkendt af:
Carsten Pedersen, Edel Kirketerp
23.10.2014
Dokumentbrugere:
SLB/Kold/Pædiatri
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Carsten Pedersen
Dokumentansvarlig:
SLB/Kold/Pædiatri/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
16776 / 
Version:
3
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Fremgangsmåde
3) Dokumentation
4) Referencer og litteratur
  
1) 
Formål
  • At teste hypothalamus-hypofyse-binyreaksen

 
2) 
Fremgangsmåde

Patientgruppe

Ptt. mistænkt for primær binyrebark insufficiens, sekundær binyrebark insufficiens, herunder panhypopituitarisme eller ikke-klassisk adrenogenitalt syndrom

 

Præparat
Synacthen = Tetracosactid hexaacetat.

Procedure

Undersøgelsen fortages amb. i P12 Grøn gruppe, idet der bookes en tid på en endokrin test-dag. Kan også efter aftale med laboratoriet foretages under indlæggelse, hvis pt. af anden årsag er indlagt.

 

Lægen som ordinerer undersøgelsen skal i journalen ordinere Synachten dosis. Hvis pt. formodes at veje under 7 kg, da må lægen fremskaffe oplysninger om den aktuelle vægt, evt. ved opringning til familien.


Faste er ikke nødvendig. Undersøgelsen kan foretages på alle tider af døgnet.

 

Laboranten etablerer i.v. adgang. Sygeplejersken giver den af lægen ordinerede Synachten.

    • Tid = 0 min: Der tages prøve til p-cortisol og p-ACTH.
      Der gives injektion Synacthen 250 µg i.v. (Børn under 7 kg gives 36 µg pr. kg.)
    • Tid = 30 min: Der tages prøve til p-cortisol
    • Tid = 60 min: Der tages prøve til p-cortisol.

Laboranten bestiller analyserne i LABKA.

 

Patienter, som er i behandling med binyrebarkhormon,

ikke have indtaget denne medicin indenfor 12 timer før testen, dvs almindeligvis undlades morgendosis, indtil testen er udført.

Patienter, som er på hver 2. dags behandling med prednisolon, skal helst have testen foretaget på dagen uden tabletindtagelse for at fange den dag, steroidniveauet er lavest. Dog kan det også gøres samme døgn som prednisolon er taget, hvis blot medicinen ikke er taget indenfor 12 timer før.

 

Hos alle patienter, der får prednisolon (uanset dagen)

skal prøven analyseres på LC-MS/MS* pga interferens med immunoassay analysen på Modular. Prednisolon krydsreagerer kraftigt i Modular analysen (>62%)

 

Patienter i hydrokortisonbehandling

skal kun undgå at tage medicinen indenfor 12 timer før, dvs undlade at tage morgendosis på testdagen, og prøven kan analyseres med Modular som vanligt.

Analysen på LC-MS/MS foretages på klinisk biokemisk afdeling, Vejle sygehus, men analysen er mere tidskrævende, mere kostbar og svartiden forlænges til 1-2 uger. Klin. Biokemisk afd. i Vejle kontaktes for nærmere aftale i de konkrete tilfælde, hvor analyse på LC-MS/MS måtte være påkrævet.  


Tolkning
For at testresultatet betragtes som normalt, så skal P-cortisol på mindst ét tidspunkt under testen være over 550 nmol/l. Ved borderline resultat skal patienten konfereres mhp at tage sygehistorie mm i betragtning. Evt. gentages testen.

Undersøgelsen kan suppleres med måling af p-17-OH-Progesteron til tiden 0, 30 og 60 minutter, ved mistanke om late-onset adrenogenitalt syndrom.

Til vurdering af resultatet andvendes Bilag med relation mellen 17-OH-Progesteron før stimulation og værdien 60 min efter stimulation
Bivirkninger
Meget sjældent og typisk kortvarig: Flushing, sultfornemmelse, evt. kvalme, udslet.

 

* Liquid chromatography-mass spectrometry/mass spectrometry

 


 
3) 
Dokumentation

 

 

Udarbejdet: maj 2009

Udarbejdet af: Overlæge Carsten Pedersen

Revideret dato: Oktober 2011/okt.2014

Revideret af: Overlæge Carsten Pedersen

Fagligt godkendt af: overlæge Carsten Pedersen


 
4) 
Referencer og litteratur

Ranke MB. Diagnostics of endocrine function in children and adolescents , Heidelberg 3rd edition 2003

 

Bilag:
Bilag til synachtentest (Tolkning)