Sygehus Lillebælt  -  Medicin, VS  -  2 Kerneydelser  -  .2 Sygeplejefaglige instrukser  -  .23 A130H/640  -  .238 Sekretær

Logo InfoMedicin, VS
Emne:
Medicin, VS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Journalfremfinding i Hæmatologisk Ambulatorium

Niveau:
Instruks
Godkendt af:
Britt Overgaard
 
28.10.2014
Dokumentbrugere:
SLB/Vej/Med/A640/Sekretær, SLB/Vej/Med/A640/Sygepl
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Britt Overgaard
Dokumentansvarlig:
SLB/Vej/Med/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
213507 / 
Version:
1.6
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Fremgangsmåde
2.1) Planlægnings-og registreringssedlen skal printes på ny hverdag
2.2) Journaler
2.3) Definitioner
3) Dokumentation
  
1) 
Formål

 

  • At sikre at det relevante journalmateriale på næste dags patienter er til rådighed for afdelingssygeplejerske/daglig leder 

 
2) 
Fremgangsmåde

 

Arkivaren printer hver morgen to typer lister over bookede patienter til den næstkommende hverdag.

 

Sporene bliver lagt i følgende orden

Telefonkonsultation

Iv-behandling

Kemo

Knoglemarv

Yngre læge

Yngre læge 2

Akut

Bloklæge

Dagspatienter A130

Læger

 

16. 


 
2.1) 
Planlægnings-og registreringssedlen skal printes på ny hverdag

 

Gå ind i Info-net

Vælg medicin, VS

Vælg registreringssedler i støttefunktion

Vælg Registreringsseddel Hæmatologisk Ambulatorium, VS

Åbn registreringsseddel Hæm Amb

Print

 

Samme fremgang som ved registreringssedlen.

 

Begge sedler skal kopieres til det antal patienter der kommer næste dag.

 

Du kan nu begynde at finde journaler frem til næste dag.

 


 
2.2) 
Journaler

 

Når der tages en journal ud af hængemapperne skal du dokumentere på journalposen at journalen er taget ud til Amb eller A130H den xx.xx.xx.

 

Er der journaler du ikke kan finde, kan patienten have været her dagen før, hvilket kan betyde, at journalen ligger i bunken fra dagen før på rum 21.


Alle journaler, på nær telefonkonsultationerne, skal have en registreringsseddel og en planlægningseddel lagt ind foran i plastchartek. På hver af disse skal der sættes en label med patientens CPR og navn samt påføres dato og fremmødetidspunktet. Har patienten en tid både ved en læge og i f.eks. i kemobehandling, skal du skrive tiden på for behandlingstiden, og lægges i behandlingsbunken.

 

Når alle journaler er fordelt iht. listerne, lægges bunkerne til side med listerne øverst i hver bunke.

 

Journalerne bringes til rum 21. Tlf-bunken afleveres til den koordinerende sygeplejerske.

 


 
2.3) 
Definitioner

 

”Journaler” kan i hæmatologisk regi være to ting:

·                                         Hvis patienten modtager – eller har modtaget – behandling, vil der være et ordinations- og behandlingsskema som er lagt i journalpose. Denne opbevares i aflåste arkivskabe bag skranken.

·                                         Hvis patienten ikke modtager behandling, vil journalen alene udgøres af et labelark, der findes i ringbind bag skranken.

 

Alle journaler skal ligge i et gennemsigtigt plastchartek og med hensyn til labelark skal de ligge i charteks med huller i siden.

Der skal på alle gennemsigtige charteks påsættes et fuldt læseligt labelmærkat i øverste højre hjørne.


 
3) 
Dokumentation

 

Når journaler tages ud af journalposen skrives der under rubrikken ’udlån’: dato/sign.