Sygehus Lillebælt  -  Medicin, VS  -  2 Kerneydelser  -  Sygeplejefaglige instrukser  -  A130H/640  -  Sekretær

Logo Info Medicin, VS
Emne:
Medicin, VS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Journalfremfinding i Hæmatologisk Ambulatorium

Niveau:
Instruks
Godkendt af:
HEK1PE
 
19.03.2013
Dokumentbrugere:
SLB/Vej/Med/A640/Sekretær, SLB/Vej/Med/A640/Sygeplejer
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
AKU7AB
Dokumentansvarlig:
SLB/Vej/Med/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
213507 / 
Version:
1.5
    Vis i Word
1)  Formål
2)  Fremgangsmåde
3)  Dokumentation
   
1) 
Formål

 

  • At sikre at det relevante journalmateriale på næste dags patienter er til rådighed for afdelingssygeplejerske/daglig leder 

 
2) 
Fremgangsmåde

 

Arkivaren printer hver morgen to typer lister over bookede patienter til kommende hverdag.

 

Liste i CPR-nr. orden.

1.      Den første der skal laves er i CPR-nr. orden. Det er den alle journalerne findes frem efter i første omgang.

 

2.      For at printe listen åbner du din GS og i kommandolinjen skriver du: ud mø tryk på Enter.

 

xx

 

3.      På denne side udfylder du nedenstående:

Udfor ”Fradato” og Tildato har jeg skrevet 130312, dette er datoen for næste arbejdsdag som vi skal printe ud. Men f.eks. om fredagen skal der skrives mandagsdatoen på, eller i forbindelse med helligdage, skal du være ekstra opmærksom.

Udfor ”Udskrives med” skal du sætte et kryds (sættes ved at trykke på X på tastaturet).

Udfor ”CPR-nr.”, skal du sætte et kryds.

Udfor ”Bookede tider”, skal du sætte kryds.

Tryk herefter på Enter.

 

xx

 

4.      Efter du har trykket Enter til ovenstående, kommer denne side frem, her sætter du krydser i de 2 øverste ”Bemærkninger” ogSupp. Kontaktopl Tryk derefter på Enter.

5.      Du kan nu se der er kommet en lille lyseblå stjerne ud for ”Udskrives med” Tryk på Enter igen.

 

xx

 

6.      For at få udskrevet listen, skal du nu trykke på F11 tasten på dit tastatur.

 

xx 

 

læ  Planlægnings- og registreringssedlen skal printes på ny hver dag.

 

7.      Klik på ”Start” nede i proceslinjen på computeren og vælg ”Denne computer”

 

8.      Dobbeltklik på netværksdrevet ”Afdelinger på ’srvslbfil01v.vejleamt.local’(X:)” også i daglig tale kaldt X-drevet.

 

9.      Dobbeltklik på mappen ”Medicinsk afdeling”.

 

10.  Dobbeltklik på mappen ”Hæmatologi”.

 

11.  Dobbeltklik på mappen ”Sekretær”.

 

12.  Åben ”Registreringsseddel for Hæmatologisk dagafsnit.doc” og udskriv.

 

13.  Luk denne efter udskrivelse (2 sider)

 

14.  Åben ”Planlægningsseddel 2012.doc” og udskriv.

 

15.  Luk denne efter udskrivelse (1 side).

 

16.  Begge sedler skal kopieres til det antal patienter der kommer næste dag. Obs. Registreringssedlen skal kopieres så der er to sider på et ark papir.

 

 

Du kan nu begynde at finde journalerne frem i CPR-nr. orden til næste dag.

 

Obs. Når en journal tages ud af hængemapperne skal du dokumentere på journalposen at journalen er taget ud til Amb. eller A120H den xx.xx.xx.

 

Er der nogle journaler du ikke kan finde, kan det være at patienten har været mødt i ambulatoriet i går, hvilket kan betyde at journalen ligger i bunken fra dagen før på rum 21.

 

 

Lister med de specifikke ressource-søjler.

 

17.  De næste mødelister du skal printe skal være på de specifikke

ressource søjler, det være sig:

KM = Knoglemarv

IV.BE = Intravenøs Behandling

KEMO = Kemoterapi

TLF = Telefonkonsultationer

AKUT

 

18.  For at få disse lister ud skal du gøre som følger:

 

19.  Åben Grønt System og skriv ud mø og tryk Enter.

xx 

 

20.  På denne side udfylder du nedenstående:

Udfor ”Fradato” og Tildato har jeg skrevet 130312, dette er datoen for næste arbejdsdag som vi skal printe ud. Men f.eks. om fredagen skal der skrives mandagsdatoen på, eller i forbindelse med helligdage, skal du være ekstra opmærksom.

Udfor ”Ressource” skriver du først ”KM”.

Udfor ”Udskrives med” skal du sætte et kryds (sættes ved at trykke på X på tastaturet).

Udfor ”Bookede tider” skal du sætte kryds.

Tryk herefter på Enter.

 

xx 

 

21.  Efter du har trykket Enter til ovenstående, kommer denne side frem, her sætter du krydser i de 2 øverste ”Bemærkninger” ogSupp. Kontaktopl Tryk derefter på Enter.

22.  Du kan nu se at der udfor ”Udskrives med” er en stjerne.

 

xx 

23. 

Tryk F5 på tastaturet og tryk Enter. Med F5 beder du systemet om at gentage. Dette gør, at du kan nøjes med at rette udfor ”ressource” for de fem ressourceplaner du skal bruge (KM, IV.BE, KEMO, AKUT og TLF).

 

 

24.  Efter du har printet de fem specifikke ressourceplaner, skal du ud fra bunken med journaler i CPR-nr.-orden fordele dem efter fremmøde tiderne på f.eks. iv.be med første fremmøde liggende øverst i bunken.

 

25.  Alle journaler skal have en planlægningsseddel og en registreringsseddel lagt ind foran i plastik chateauet. På hver af disse skal der sætte en label med patientens CPR og navn samt skrives (i hånden) dato og fremmødetidspunkt. Har patienten en tid både ved en læge og i f.eks. iv.be søjlen, skal du skrive tidspunktet for lægekonsultationen.

 

26.  Når alle journalerne er fordelt efter tider, skal du ligge den printede ressourceplan øverst. Og videre til næste ressourceplan.

 

27.  De journaler som ikke fremgår af de fem specifikke ressourceplaner, skal blive liggende i en bunke for sig i CPR-nr. orden og køres med ind på rullebordet sammen med de andre journaler.

 

Journalerne bringes til rum 21. TLF- bunken afleveres til den koordinerende sygeplejerske og afdelingssygeplejersken/daglig leder vil sidst på dagen fordele journalerne til næste dag iht kontaktsygeplejeordningen, jf. dokumentet Uddelegering i Hæm. Amb.

 

 Definitioner:

”Journaler” kan i hæmatologisk regi være to ting:

·         Hvis patienten modtager - eller har modtaget – behandling, vil der være et ordinations- og behandlingsskema som er lagt i en journalpose. Denne opbevares i aflåste arkivskabe bag skranken i venteområdet. (Kendes på de røde, blå og grønne markeringer)

 

·         Hvis patienten ikke modtager behandling, vil journalen alene udgøres af et labelark, der opbevares i ringbind i CPR nummerorden. Disse ringbind opbevares også i de aflåste arkivskabe bag skranken i venteområdet.

 

Alle journaler skal ligge i et gennemsigtigt plastchartek og med hensyn til labelsark skal de ligge i charteks med huller i siden.

Der skal på alle gennemsigtige plastchartec påsættes et fuldt læseligt labelsark i øverste højre hjørne.


 
3) 
Dokumentation

 

Når journaler tages ud af journalposen skrives under rubrikken ”Udlån”: dato/ udlån til/sign