Sygehus Sønderjylland  -  Kredsløb SHS  -  2 Kerneydelser  -  2. 1 Hjertemedicin  -  2. 1. 1 Lægefaglige

Logo InfoKredsløb SHS
Emne:
Kredsløb SHS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Hyperkaliæmi

Niveau:
Godkendt af:
ML
 
21.02.2013
Dokumentbrugere:
 
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
ML
Dokumentansvarlig:
SHS
DokumentID / Dokumentnr.
36253 /  2. 1. 1
Version:
4
 Vis i Word
      
1) Definition
2) Årsager
3) Symptomer
4) Visitation
5) Behandling
 
1) Definition

Hyperkaliæmi : P-kalium > 5,0 mmol/l.

Obs: "falsk" hyperkaliæmi ved langvarig stase ved blodprøvetagning, hæmolyse i blodprøveglas ved udtalt trombocytose og leukocytose (leukæmi).


 
2) Årsager
  1. Nyreinsufficiens, akut eller kronisk.
  2. Lægemidler, der hæmmer nyrefunktioner eller reducerer kaliumudskillelsen: NSAID, kaliumsparende diuretika, ACE-hæmmere/AII-antagonister.
  3. Ofte en kombination af 1 og 2.
  4. Stort vævshenfald, fx ved traumatisk rhabdomyolyse.
  5. Transcellulær displacering pga. metabolisk acidose, fx ved diabetisk ketoacidose.

 
3) Symptomer

 
4) Visitation

Ved p-K > 6,0 bør patienten overvåges i telemetri.

Ved p-K > 7,0 eller >6,5 med kardiale symptomer (bradykardi/ventrikeltakykardi), bør patienten overvåges på Intensivafdeling eller kardiologisk senge afsnit. 

Ved anuri eller stigende S-K på trods af behandling bør patienten visiteres til akut dialyse (på Nefrologisk Afdeling eller Intensivafdeling).


 
5) Behandling

OBS. Ved diabetisk ketoacidose med hyperkaliæmi henvises til instruks for diabetisk ketoacidose.

 

Behandlingen siger mod at:

 

P-Kalium 5,5-6,0

  1. Seponer spironolakton, amilorid og kaliumtilskud
  2. Pauser ACE-hæmmer/AII-antagonist
  3. Seponer NSAID.
  4. Som regel skal der gives Inf. NaCl. for at sikre diurese og undgå prærenal nyreinsufficiens.
  5. Resonium 15 g Resonium peroralt (eller 30 g rektalt) hver 6. time indtil S-kalium er < 5 mmol/l. Effekt ses efter ½-2 timer. 

P-kalium > 6,0-7,0 mmol/l:

Behandling som ovenfor, inkl. Resonium. Desuden:

 

 

P-kalium > 7 mmol/l eller >6,5 med ekg-overledningsforstyrrelser:

Behandling som ovenfor, inkl. Resonium, Ventoline og Glukose/Novorapid. Desuden:

OBS: Ved stor vævsskade med fortsat stigende S-kalium og ved svær nefropati, bør der altid hurtigt tages kontakt til nefrolog mhp. dialyse.