Sygehus Sønderjylland  -  Medicinsk SHS  -  2 Kerneydelser  -  2. 9 Intern medicin  -  2. 9. 1 Behandling Intern medicin

Logo InfoMedicinsk SHS
Emne:
Medicinsk SHS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Hyperkaliæmi

Niveau:
Godkendt af:
Mats Lindberg
 
21.02.2013
Dokumentbrugere:
 
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Mats Lindberg
Dokumentansvarlig:
SHS
DokumentID / Dokumentnr.
36253 / 
Version:
4
  Vis i Word
      
1) Definition
2) Årsager
3) Symptomer
4) Visitation
5) Behandling
  
1) 
Definition

Hyperkaliæmi : P-kalium > 5,0 mmol/l.

  • P-K = 5,0-6,0 mmol/I opfattes som let forhøjet.
  • P-K = 6,0-7,0 mmol/I som moderat til svært forhøjet.
  • P-K > 7,0 mmol/l er livstruende.

Obs: "falsk" hyperkaliæmi ved langvarig stase ved blodprøvetagning, hæmolyse i blodprøveglas ved udtalt trombocytose og leukocytose (leukæmi).


 
2) 
Årsager
 1. Nyreinsufficiens, akut eller kronisk.
 2. Lægemidler, der hæmmer nyrefunktioner eller reducerer kaliumudskillelsen: NSAID, kaliumsparende diuretika, ACE-hæmmere/AII-antagonister.
 3. Ofte en kombination af 1 og 2.
 4. Stort vævshenfald, fx ved traumatisk rhabdomyolyse.
 5. Transcellulær displacering pga. metabolisk acidose, fx ved diabetisk ketoacidose.

 
3) 
Symptomer
 • Kardiale: Ekg-ændringer: Teltformede høje T-takker, breddeøgede QRS-komplekser, bradykardi.
  Risiko betydelig ved p-K > 7. Øget risiko ved acidose og hypocalciæmi.
 • Neuromuskulære: træt, kraftesløs, slap parese, meteorisme. 

 
4) 
Visitation

Ved p-K > 6,0 bør patienten overvåges i telemetri.

Ved p-K > 7,0 eller >6,5 med kardiale symptomer (bradykardi/ventrikeltakykardi), bør patienten overvåges på Intensivafdeling eller kardiologisk senge afsnit. 

Ved anuri eller stigende S-K på trods af behandling bør patienten visiteres til akut dialyse (på Nefrologisk Afdeling eller Intensivafdeling).


 
5) 
Behandling

OBS. Ved diabetisk ketoacidose med hyperkaliæmi henvises til instruks for diabetisk ketoacidose.

 

Behandlingen siger mod at:

 • Fjerne kalium fra kroppen: Resonium, nyrefunktion/diurese, dialyse.
 • Midlertidigt flytte kalium fra blodet ind i cellerne for at vinde tid: Inhalation Ventoline, Glukose/insulin-infusion. S-K falder ca. 1 mmol/l. Effekten kommer efter ca. 20 minutter og varer 2-3 timer (dvs. herefter løber kalium tilbage ud i blodet fra cellerne).
 • Modvirke kaliums kardiotoksiske effekt: Calcium iv. Anvendes kun ved alvorlige EKG-forandringer. Effekten kommer efter 2-3 minutter og varer måske ½ time.   

 

P-Kalium 5,5-6,0

 1. Seponer spironolakton, amilorid og kaliumtilskud
 2. Pauser ACE-hæmmer/AII-antagonist
 3. Seponer NSAID.
 4. Som regel skal der gives Inf. NaCl. for at sikre diurese og undgå prærenal nyreinsufficiens.
 5. Resonium 15 g Resonium peroralt (eller 30 g rektalt) hver 6. time indtil S-kalium er < 5 mmol/l. Effekt ses efter ½-2 timer. 

P-kalium > 6,0-7,0 mmol/l:

Behandling som ovenfor, inkl. Resonium. Desuden:

 • Telemetri
 • Inhalation Ventoline 5 mg på system 22. Effekt efter 20 min. Virkningsvarighed måske 2 timer.
 • Inf. Isotonisk glukose, 1000 ml tilsat 16 ie Novorapid. Gives over 30 minutter. Herefter Inf. isotononisk Glukose 100 ml/h. Effekten kommer efter 15 minutter og varer 2-3 timer.
 • Følg Blodsukker efter 15 min. og herefter hver time. Giv Novorapid ved behov.
 • Kontrol af væsketal hver 2. time indtil S-K < 6. 
 • Timediurese.
  Ved timediurese < 20 ml/time på trods af hurtig NaCl-infusion kontaktes nefrolog eller Intensivafdelingen mhp. dialyse.

 

 

P-kalium > 7 mmol/l eller >6,5 med ekg-overledningsforstyrrelser:

Behandling som ovenfor, inkl. Resonium, Ventoline og Glukose/Novorapid. Desuden:

 • Ved alvorlige EKG-forandringer, fx bradykardi med manglende P-tak eller ventrikeltakykardi: Inj. Calciumklorid (eller Calcium-sandoz) 10-20 ml iv  Kan gentages ved behov. 
 • Overvågning på Intensivafdeling eller kardiologisk afsnit.
 • Dialyse ved utilstrækkelig effekt af ovenstående.

OBS: Ved stor vævsskade med fortsat stigende S-kalium og ved svær nefropati, bør der altid hurtigt tages kontakt til nefrolog mhp. dialyse.