OUH  -  Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus - Tværgående  -  2 KERNEYDELSER  -  2.01 Almene forløb  -  2.01.02 Hygiejne  -  2.01.02.01 Generel hygiejne  -  Operation

Logo Info Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus - Tværgående
Emne:
Odense Universitetshospital & Svendborg Sygehus - Tværgående
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

OUH, Perioperativ infektionsprofylakse

Niveau:
Retningslinje
Godkendt af:
Hans Jørn Kolmos
 
04.08.2015
Dokumentbrugere:
OUH
Læseadgang:
Alle, Ekstern
Forfatter:
Hanne Højvang
Dokumentansvarlig:
OUH /OUH akkr.f
DokumentID / Dokumentnr.
52616 / 
Version:
1.5
Ny version under udarbejdelse    Vis i Word
      
1) Formål
1.1) Anvendelsesområde
2) Fremgangsmåde
2.1) Baggrund
2.2) Definitioner
2.3) Fremgangsmåde
2.3.1) Trafik og adfærd
2.3.2) Adfærd på operationsstue
2.3.3) Trykforhold og ventilation
2.3.4) Patientens infektionsstatus før operationen
2.3.5) Præoperativ kropsvask
2.3.6) Arbejdsdragt
2.3.7) Håndhygiejne
2.3.8) Kirurgisk håndvask med desinfektion
2.3.9) Handsker
2.3.10) Sterile operationshandsker
2.3.11) Dobbelthandsker - indikatorhandsker
2.3.12) Plaskikforklæde
2.3.13) Operationskittel
2.3.14) Operationshue
2.3.15) Kirurgisk maske
2.3.15.1) Masker
2.3.16) Patientafdækning
2.3.17) Hårfjernelse
2.3.18) Huddesinfektion
2.3.19) Forbinding
2.3.20) Antibiotikaprofylakse
3) Dokumentation
3.3) Udarbejdet af
4) Referencer og litteratur
5) Evidensbasering
 
1) Formål

At minimere risikoen for sårinfektioner ved forebyggende tiltag i tiden fra patienten forberedes til operation, og indtil forbindingen er anlagt på operationsstuen.

 

At den hygiejniske standard i forbindelse med alle operative indgreb er på et niveau, hvor smitteoverførelse via blod, vævsvæsker, sekret, ekskret og andet organisk materiale effektivt forebygges af hensyn til såvel patienter som personale.


 
1.1) Anvendelsesområde
OUH. På afsnit, hvor patienter skal have foretaget et kirurgisk/invasivt indgreb.
 
2) Fremgangsmåde 
2.1) Baggrund

Postoperative sårinfektioner udgør op til en tredjedel af de sundhedssektorerhvervede infektioner påvist i de halvårlige prævalensundersøgelser på de danske hospitaler siden 2008. Sårinfektioner er årsag til øget postoperativ morbiditet og mortalitet blandt de ramte patienter.

 

Infektion efter kirurgi er en komplikation, som kan have mange årsager: Fx kan det være relateret til patientens alder og underliggende sygdom, og faktorer forbundet med selve indgrebet (fx  indgrebets varighed og komplikation som fx blødning). Desuden har en række præ- og peroperative faktorer betydning som fx forberedelse af patienten, metode til hårfjernelse, hud- eller slimhindedesinfektion og profylaktisk antibiotika.


 
2.2) Definitioner

Perioperativt forløb

Tiden fra patienten forberedes til operation, og indtil patienten har forladt operationsstuen.

 

Operativt(kirurgisk invasivt) indgreb

Indgreb og undersøgelser der indebærer brud på hud og slimhinde via snit, stik eller ved at indføre instrumenter gennem naturlige kanaler

 

Adfærd

Personalets arbejdsrutiner og bevægelsesmønster.

 

Afdækning

Afdækning omfatter sterilt materiale, der anvendes til patient, udstyr eller overflader for at hindre bakterier i at nå operationssår og sterilt udstyr.

 

Antibiotikaprofylakse

Indgift af antibiotika inden for 60 minutter før operation for at forebygge postoperativ sårinfektion.

 

Operationsteam

Operationsteamet omfatter de personer, som foretager det operative/invasive indgreb, og som bærer operationskittel.


 
2.3) Fremgangsmåde 
2.3.1) Trafik og adfærd

 

Da operationsafsnittene er forskelligt indrettede, skal det enkelte afsnit selv udarbejde retningslinier for trafik ud fra de generelle retningslinier.

Det kan være en fordel at inddele operationsafsnittet i mere eller mindre restriktiv zoner afhængig af, hvilke aktiviteter der foregår.


 
2.3.2) Adfærd på operationsstue

 
2.3.3) Trykforhold og ventilation
 • Retningslinie for ventilation på operationsstuen skal overholdes

 •  
  2.3.4) Patientens infektionsstatus før operationen

   
  2.3.5) Præoperativ kropsvask
 • Retningslinie for forberedelse af patient til operation skal efterleves

 •  
  2.3.6) Arbejdsdragt
 • Retningslinie for påklædning på operationsafdeling skal efterleves

 •  
  2.3.7) Håndhygiejne
  Retningslinie for håndhygiejne skal efterleves
   
  2.3.8) Kirurgisk håndvask med desinfektion
 • Retningslinie for kirurgisk håndvask og kirurgisk hånddesinfektion skal efterleves

 •  
  2.3.9) Handsker

   
  2.3.10) Sterile operationshandsker

   
  2.3.11) Dobbelthandsker - indikatorhandsker
 • Der bør anvendes dobbelthandsker ved invasive/kirurgiske indgreb hvor der kan være øget risiko for perforation af handskerne

 •  
  2.3.12) Plaskikforklæde
 • Anvendes, hvor der er risiko for forurening af uniformen

 •  
  2.3.13) Operationskittel

   
  2.3.14) Operationshue

   
  2.3.15) Kirurgisk maske

   
  2.3.15.1) Masker

  Der findes flere typer masker, der yder forskellig beskyttelse. Det drejer sig om følgende:

   

  Masker der anvendes på OUH opfylder krav i følgende standarder:


   
  2.3.16) Patientafdækning

   
  2.3.17) Hårfjernelse

   
  2.3.18) Huddesinfektion

   
  2.3.19) Forbinding

   
  2.3.20) Antibiotikaprofylakse

   
  3) Dokumentation 
  3.3) Udarbejdet af
  Hygiejnesygeplejerske Hanne Højvang. Hygiejneorganisationen, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
   
  4) Referencer og litteratur

  Statens Serum Institut. Central Enhed for Infektionshygiejne. National Infektionshygiejnisk Retningslinjer for det præ-, per- og postoperative område. 1. udgave 2015.

   

  Statens Serum Institut. Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om håndhygiejne. 1. udgave, 2013.

   

  Statens Serum Institut. Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren. 1. udgave, 2014.

   

  Webster J, Osborne S. Præoperativ bathing or showering with skin antiseptics to prevent surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art.No.: CD004985.DOI:10.1002/14651858.CD004985.pub.3.

   

  CEI -NYT. Nr.116 -Jannuar 2011. Helklæbende plast uden jod til afdækning af operationsfeltet kan øge risikoen for sårinfektioner.

   

  Qvist N, Kolmos HJ. Helklæbende plast til afdækning af operationsfeltet kan øge risikoen for sårinfektioner. Ugeskrift for læger 2009; 171:2989-91. 


   
  5) Evidensbasering

  Ja" D 5. Guidelines. Standarder.


   
  (ÆNDRINGSLOG) 
  Version/dato Ændring
  1.4/maj 2014 Redaktionelt ændret i opsætningen
  1.5/juli 2015

  Revision i forhold til ny NIR på området:

  Antibiotikaprofylakse:

  • Skal gives indenfor de sidste 60 minutter før hudincision
  • Anvendes undtagelsesvis vancomycin eller ciprofloxacin, begyndes administrationen dog 2 timer før indgrebet