Sygehus Lillebælt  -  Medicin, VS  -  2 Kerneydelser  -  .2 Sygeplejefaglige instrukser  -  .23 A130H/640  -  .242 Øvrige instrukser

Logo Info Medicin, VS
Emne:
Medicin, VS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Splenektomi

Niveau:
Instruks
Godkendt af:
EKE3IN
 
22.09.2009
Dokumentbrugere:
SLB/Vej/Med/Sygeplejer
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
EKE3IN
Dokumentansvarlig:
SLB/Vej/Med/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
8267 / 
Version:
1
    Vis i Word
           
1)  Formål
2)  Fremgangsmåde
3)  Dokumentation
4)  Referencer og litteratur
   
1) 
Formål

 

Formålet med denne instruks er, at anbefale hvorledes pleje og behandling til patienter der skal have foretaget en splenektomi bør foregå.

 

Patientgruppe: Hæmatologiske patienter.

 


 
2) 
Fremgangsmåde

 

Baggrund:

Milten har betydning for bekæmpelsen af infektioner. Når milten er fjernet er der visse infektioner, man har sværere ved at bekæmpe. Det gælder f.eks. lungebetændelse forårsaget af pneumokokbakterien. Splenektomi er den ultimative behandling for en række benigne og maligne hæmatologiske sygdomme (1).

Operationen foregår på organkirurgisk operationsafdeling.

Henvisningen sendes til organkirurgisk afd. indeholdende patientdata, diagnose og miltstørrelse. Miltstørrelsen vurderes klinisk og ved UL scanning.

 

Fremgangsmåde:

● Hæmatologisk afdeling sørger for information om baggrunden for operation

● Hæmatologisk afdeling sørger for pneumococvaccination

- Se procedure for pneumococvaccination

● Blodprøver dagen før operationen:

- Hgb, K, Na, Crea, KFNT, APTT, Trc, Leuk + diff, BAC-test

- Trombocyttransfusion ag evt. friskfrosset plasma gives afhængig af blodprøvesvar (Skal lægeordineres).

● Informere patienten om ikke at indtage acetylsalicylsyrepræparater de sidste 5 døgn før operationen

 

● Kirurgisk afdeling sørger for:

- Indkaldelse af patienten til kirurgisk afdeling til det aftalte tidspunkt

- Anæstesitilsyn

- Splenektomi

- Hastetransport af den fjernede milt i ufikseret tilstand til patologisk afdeling

- Daglig måling af blodpladetal

- Overflytning af patienten til hæmatologisk sengeafsnit, når det akutte kirurgiske traume er overstået (gastrointestinalfunktion, acceptabel sekretion fra dræn m.v.)

 

Hæmatologisk afdeling sørger for:

- Modtagelse af patient i hæmatologisk sengeafsnit, når det akutte kirurgiske traume er overstået.

- Daglig måling af blodpladetal

- Uddeling af vaccinationskort, antibiotikaordination og instruktion i adfærd som splenektomeret

- Videre kontrol af patienten.

 


 
3) 
Dokumentation

 

Det skal dokumenteres i sygeplejejournalen:

-          Hvornår splenektomien skal foregå

-          Formålet med at foretage en splenektomi

-          Hvilken information der er givet

-          Hvordan forløbet har været

-          Undersøgelsen dokumenters endvidere af lægen i journalen

 

Kernebegreber:

Splenektomi: Fjernelse af milten

 

Indikatorer: Andelen af patienter, der skal have foretaget en splenektomi efter de anførte anbefalinger.

 

Målopfyldelsesgrad: At alle patienter der skal have foretaget en splenektomi, får behandling efter de anførte anbefalinger.

 

 

Medforfattere : Souschef Anne Mette Hansen og udviklingssygeplejerske og cand.cur Jannie C Frølund


 
4) 
Referencer og litteratur

 

 

  1. Petersen CR, Bulut O, Jess P. Laparoskopisk splenektomi for hereditær sfærocytose hos børn. Ugeskr Læger 2008;170(11):925