Sygehus Lillebælt  -  Medicin, VS  -  2 Kerneydelser  -  .1 Lægefaglige instrukser  -  .120 Rheumatiske sygdomme

Logo InfoMedicin, VS
Emne:
Medicin, VS
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Axial spondylartritis, mistanke om

Niveau:
Instruks
Godkendt af:
Tine Lottenburger
 
23.02.2016
Dokumentbrugere:
SLB/Vej/Med/Reumatolog
Læseadgang:
Alle
Forfatter:
Tine Lottenburger
Dokumentansvarlig:
SLB/Vej/Med/Afd. led
DokumentID / Dokumentnr.
9791 / 
Version:
1.3
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Fremgangsmåde
2.1) Anamnese
2.2) Objektiv undersøgelse
2.3) Parakliniske undersøgelser
2.4) Billeddiagnostik
2.5) Diffentialdiagnoser ved axial spondylartritis
2.6) Diagnostiske kriterier
3) Dokumentation
4) Referencer og litteratur
  
1) 
Formål

 

Fokus ved anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse ved mistænkt axial spondylartrit –  hos patient henvist med rygsmerter:

 • Sikre, at der skaffes relevante anamnestiske oplysninger for at afklare diagnose
 • Sikre, at den objektive undersøgelse omfatter delelementer med relevans for spondylartrit – samt differentialdiagnoser

 
2) 
Fremgangsmåde

 

Axial spondylartrit omfatter diagnoserne:

 • Morbus Bechterew – ankyloserende spondylitis
 • Uspecifik spondylartritis
 • Reaktiv artritis
 • Spondylartritis associeret med psoriasis eller psoriasis artrit
 • Spondylartritis associeret med inflammatorisk tarmsygdom

 

Hensigten ved forundersøgelsen er at skaffe information, således en spondylartrit vil kunne klassificeres i en de disse grupper – samtidig med, at relevante differentialdiagnoser udelukkes.

 

Retningslinjen angiver et supplement i forhold til den almene objektive undersøgelse.

 


 
2.1) 
Anamnese

 

 • Karakterisering af rygsmerterne – snigende udvikling / aftagende smerter ved bevægelse / ingen smertelindring i hvile / smerter, som vækker patienten om natten?
 • Har patienten fået konstateret artrit ved en læge – eller er der symptomer med hævede og ømme led?
 • Har der været hælsene problemer – spontane smerter eller ømhed ved fæstet for achillessene eller fascia plantaris?
 • Har der været regnbuehindebetændelse – diagnosticeret ved øjenlæge – eller klager patienten over smerter i øjnenene eller sløret syn?
 • Har der været pølsefingre – diagnosticeret ved en læge?
 • Har patienten psoriasis – diagnosticeret ved en læge – eller er der udslæt på huden med tendens til skældannelse?
 • Har patienten inflammatorisk tarmsygdom – mb. Crohn eller colitis ulcerosa – eller klager patienten over tendens til løse, slimede afføringer?
 • Har NSAID effekt på smerterne – fjerner en fuld dosis rygsmerterne eller giver den en betydelig bedring efter 24-48 timer?
 • Familiær disposition – har 1. eller 2. grads slægtninge én af følgende lidelser:
  • Ankyloserende spondylitis / psoriasis / akut uveitis / reaktiv artritis / inflammatorisk tarmsygdom
 • Har der været en infektion (luftvejs- / urinvejsinfektion / gastroenteritis) ca. 1 måned før debut af symptomerne?
 • Er der smerter/ømhed af i columna eller sv. til ballerne med sekundær smerteudstråling ned bag på femur – er der evt. problemer med føleforstyrrelser?
 • Seksuel adfærd?
 • Hidtidige undersøgelser og resultatet heraf
 • Har der været effekt af behandlinger? (træning / fysioterapi / NSAID)

 
2.2) 
Objektiv undersøgelse

 

 • Der foretages neurologisk undersøgelse mhp. at udelukke evt. rodtryk (Lasegue, reflekser, kraft og sensibilitets undersøgelse)
 • Bevægelighed af columna undersøges (modificeret Schober samt sidebøjning) jvf. BAS-skema (BASMI)
 • Thoraxekskursion (bevægelighed af costae). Angives i cm i henhold til BAS-skema
 • Ømhed svarende til senefæster (enteser) – især hælsenefæsterne undersøges og registreres.
 • Det undersøges om der er ømme / hævede perifere led incl. AC- og SC-led – registreres på ledskema
 • Det undersøges for evt. pølsefingre / - tæer
 • Øjnene undersøges for evt. tegn til inflammation – rødme, lysskyhed
 • Hud, hårbund og negle undersøges for psoriasisforandringer

 
2.3) 
Parakliniske undersøgelser

 

 • "Reumatologisk udredning" i BCC
 • Vævstype HLA B27 undersøges på næsten alle – efter konf. med supervisor
 
2.4) 
Billeddiagnostik

 

 • MR-skanning af columna totalis og SI-led

 

Når diagnosen er stillet:

 • Rtg. af columna totalis og SI-led i to planer med henblik på parasyndesmofytdannelse og forekomst af strukturelle differentialdiagnostiske forandringer.

 
2.5) 
Diffentialdiagnoser ved axial spondylartritis

 

 • DISH – diffus ideopatisk hyperosteose
 • SAPHO – synovitis, acne, pustulose, hyperosteose og ostitis
 • Infektiøs spondylitis / sacroiliitis
 • Uspecifikt lændebesvær
 • Degenerative ryglidelser
 • Diskusprolaps
 • Maligne (dissiminerede) tilstande
 • Frakturer

 
2.6) 
Diagnostiske kriterier

 

 • Modificerede New York kriterier (1984) for ankyloserende spondylitis – se Referencer (side 9)
 • ASAS klassifikationskriterier for axial spondylartrhritis (2009) - se Referencer (side 10)
 
3) 
Dokumentation

 

EPJ


 
4) 
Referencer og litteratur

 

 

 • Modificerede New York kriterier (1984) for ankyloserende spondylitis – se side 9
 • ASAS klassifikationskriterier for axial spondylartrhritis (2009) - se side 10